-->

-16

N. -16No. -16
________________________
, 28.12.89 No. 241
------------+
------------+


, ()
, , .
() ():
_____________ ________________ ______________________
() () (., ., )

_____________ ________________ ______________________
() () (., ., )

() "___"_____________20___.
No._________
,
No.________ "___"____________20___.

: "___"______________20___.
"___"______________20___.

:

2- No. -16
+------------------------------------------------------------------------------------
No.
/ +-----------------+--------------------------------------
- - -


+---+---------------+-----+------+----------+------------+-----+------+------+-----

+---+---------------+-----+------+----------+------------+-----+------+------+-----

+---+---------------+-----+------+----------+------------+-----+------+------+-----

+---+---------------+-----+------+----------+------------+-----+------+------+-----
+---------------------------------------------------------------------+------------

+---+++----------+

3- No. -16

+------------------------------------------------------------------------------------+
.
+----------------------------------+-------------------------------------------------
-
+------------------------+------------------------
- - -
- -

+--------+-----+------+------+-----+-----------+------+-----+-----------+------+-----

+--------+-----+------+------+-----+-----------+------+-----+-----------+------+-----

+--------+-----+------+------+-----+-----------+------+-----+-----------+------+-----

+--------+-----+------+------+-----+-----------+------+-----+-----------+------+-----+------------------------------------------------------------------------------------------

4- No. -16

: ) __________________________
()

) , _________________________
()

) , ________________________________________
()

_____________ ___________ _____________________
() () (., ., )

: _____________ ___________ _____________________
() () (., ., )

_____________ ___________ _____________________
() () (., ., )

_____________ ___________ _____________________
() () (., ., )

,
No.________ No.________,
() ,
( ). ,
, ()
.


() ()
"___"____________20___.

_______________________ ______________________
() ()

"___"___________20___.


________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

()
_______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

"___"___________20___. _________________
()
:
---------

,
,
:
, ,
- ;
.
,
.
,
,

.


[ ]
:
. - 10 ..
. () ..
. , ( ..
. - ..
. 10 ..
. 13 ..
. 16 ..
. 2.1 ..
. 7 ..
. ..
. . ..
. - 16 ..
..
-17 ,


,

N. -17______________________________
(, ) No. -17


28.12.89 . No. 241
+------------+
0309016 2
+------------
+----------------------------------
,

+---------+------------+-----+-----


[ ]

-4N. -4______________________________
(, ) No. -4


28.12.89 . No. 241
---------+
-++++++++
+------------------------------

-

+----------+--------+-----+----

+------------------------------+

No. _________

+----------------------------------------

[ ]

-6 ,,
N. -6No. -6
__________________________
(, ) 28.12.89 No. 241
------------------+
-+++++++++++++++++
+-----------------------------


+---------+-----------+-------

+-----------------------------+


,

() "___"_____

[ ]RADAS.RU
:
^
Rambler's Top100